Jennyanne “Nenne” Gradin har tilldelats Lions Distrikt 101Ns kulturpris 2022-2023

Jennyanne Gradin, kantor i Junsele församling, har med entusiasm, glädje och musikalitet inspirerat
barn, ungdomar och vuxna i Junsele till att berika ortens kulturliv. Med sitt stora hjärta och
engagemang bidrar hon både till sångglädje, utveckling och gemenskap.

Hon startade upp en körverksamhet, med både barnkör och olika vuxenkörer, när hon för ca 25 år
sedan kom till Junsele. Hon får barn och vuxna att utveckla sin sångförmåga och framförallt att känna glädjen i att sjunga. Körmedlemmarna uppmuntras att våga framträda och tro på sin förmåga.

Jennyanne anordnar konserter där alla hennes körer medverkar. Kören Oktaven fungerar även som
kyrkokör. Gospelkören har deltagare från flera orter. Hon leder också en mindre manskör, Gossarna,
men också mindre grupper som t ex Psalta Böner.

Jennyanne undervisar även elever i pianospel och under pandemin startade hon också upp träning i
röst- och sångteknik i mindre grupper då ordinarie körverksamhet inte gick att genomföra.

När ca 70 flyktingar anlände från Ukraina tog Jennyanne initiativ till att locka med deras barn och
ungdomar i sina körer. Några av dem får också undervisning och handledning i pianospel. Det har
betytt mycket för deras möjligheter att integreras och att lära sig språket samt att få kontakt med
jämnåriga utanför skolan.

 

Bildtext:
Elin Lindgren och Jennyanne “Nenne” Gradin underhåller med två vackra sånger.