Bildtext:
– Vi blir gärna fler, säger Ebba Fallenius och Anna Lindström som här flankerar klubbens president Jan-Erik Sandberg.

LIONS PITEÅ/ÖJEBYN

Här står kvinnor högt i kurs

I dag snudd på 30 procent – men målet är 50 procent!

Det handlar om Lionsklubben i norr med höga ambitioner att få kvinnor delaktiga i verksamheten.
– Tidigare mansdominans ska brytas. Nu vill vi ta vara på den kraft som kvinnors inflytande kan medföra, menar klubbpresidenten Jan-Eric Sandberg.

Kvinnosatsningen ska ses som en viktig del i den tydliga förändring som sker i samhället i stort. Föreningslivet, exempelvis den idrottsliga delen, upplever successivt ett ökat inflöde av kvinnor på olika poster.
Kvinnor tar plats i styrelser, välkomnas som ledare i den praktiska idrottsliga verksamheten och bidrar dessutom med positiva inspel när det gäller att ”tänka nytt”.
– Den här trenden är faktiskt efterlängtad, inte minst mot bakgrund av det växande behov av ideella krafter som blir alltmer synligt, tycker Jan-Eric Sandberg, president i Lions klubb Piteå/Öjebyn, och personligen rik på erfarenhet från en idrottslig elitbakgrund, liksom färsk erfarenhet av uppdrag inom företagsvärlden och kommunalt nämndsarbete.

Inte Nobelpris, men …

Mångfald och jämlikhet är idag en självklar viljeyttring och ett grundfundament i Lions organisation. Närvaro av fler kvinnor ger nya dimensioner och värdefull kraft i samhället. Den analysen lär knappast leda till ett Nobelpris, men har, icke desto mindre, varit viktig för Lions Piteå/Öjebyns engagemang för att bejaka samhällets viljeyttring.

Anna Lindström är en av de nya medlemmarna i klubben.
Varför valde hon att gå med i Lions?
– Lions är en ideell förening som arbetar för att göra gott och hjälpa människor, både internationellt och samhällsnära. Jag ville göra något bra för någon och arbeta för att göra gott för andra, svarar Anna som gärna understryker vikten av rekrytering av människor i olika åldrar och erfarenheter, som tillsammans bidrar till nya tankar och idéer som berikar föreningen.

Ebba Fallenius tillhör även hon den ökade kvinnokraften i klubben. Vilka tankar styr hennes ideella engagemang? Och på vilket sätt vill hon locka fler medsystrar till Lions?
– Mina tankar kring mitt ideella engagemang, är inte olikt vad Anna har beskrivit. För mig blev Lions också en ingång till att lära känna Piteå som nyinflyttad. Samhällsarbete har präglat min yrkesbana och som pensionär känns det angeläget att fortsatt arbeta med goda krafter för samhället.

Fler medsystrar

Hur kan fler kvinnor lockas att bli medlemmar i Lions?
– Ja, hur lockar vi in fler kvinnor? undrar Anna stillsamt och fortsätter:
– Jag har inte varit medlem så länge att jag känner till allt arbete kring rekrytering, men min första tanke är genom marknadsföring. Förutom det vi redan gör idag så skulle man kunna vara ute i samhället och marknadsföra Lions och de olika engagemangen på ett kärnfullt sätt.

Ebba Fallenius:
– Arbetet med att rekrytera fler kvinnor till Lions, tror jag kan ske via personliga kontakter. Med arbetskamrater, vänner, grannar etc. Sociala medier är idag en självklar arena för de yngre generationerna. Där finns möjlighet att visa Lions engagemang i samhällsfrågor, samtidigt som Lions erbjuder gemenskap och delaktighet.

Den nya målpunkten

Vid starten av 2023 uppgick antalet kvinnor i den nordliga Lionsklubben till cirka 30 procent. Nu spänner man alltså bågen ytterligare, och siktet är att nå omkring 50 procent inom en inte alltför avlägsen framtid.
– Det förutsätter givetvis att vi skapar intresse för Lions och lyckas entusiasmera kvinnorna för vår verksamhet. Men det bör inte vara en omöjlig ekvation, säger en förhoppningsfull Jan-Eric Sandberg, president.
En förhoppning som delas av både Anna och Ebba.
Här kan för övrigt understrykas att Lions är en oberoende organisation såväl religiöst som politiskt.

Utmaning

Den goda representationen av kvinnor i Lions Piteå/Öjebyn kan måhända tjäna som en liten utmaning för andra klubbar i landet.
Lions går i täten bör kunna tjäna som ett gott motto i ett riksperspektiv.

 Staffan Johansson (text och foto)