Jordbävningen på Haiti den 14 augusti 2021 hade en magnitud på 7.2 på richterskalan. Flera tusen har omkommit och samhällets infrastruktur har kollapsat tillsammans med skolor, sjukhus och andra viktiga funktioner. Det humanitära behovet är stort.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Lions Sverige, Bring Quality to Life (BQtL), skickar 200 Lions familjetält och 15 större tält samt ca 1000 filtar.

Lions Sverige anskaffar och ser till att det finns tält och filtar i beredskap när en naturkatastrof eller annan katastrof sker. Detta unika samarbete med MSB och Lions har pågått i dryga 16 år. Tälten distribueras av MSB när EU eller FN begär katastrofhjälp.