Medelpads Lucia har arrangerats för 88:e gången. LC Sundsvall har varit medarrangör 61 år.

Årets Lucia kröntes av Landshövding Berit Högman.

Förutom Lucia deltog två körer MIXKÖREN och TRITONUS, många av medlemmarna från tidigare Luciatåg. Göran Palm, känd från Melodikrysset svarade för ackompanjemang.

Vår DG Lars Ekbäck med fru var inbjudna till högtiden och en avslutning på Lionslokalen. Klubben tilldelades då det nya standaret  för Distrikt 101N.

Foto: Alex Perera och Stig Granström.

Årets Luciatåg här tillsammans med Kristina och Sune Nyberg som svarat för arrangemanget.

Landshövdingen Berit Högman höll årets tal till Lucia.

LP Bo Sahlén i samtal med Lennart Palm.

DG Lars Ekbäck  med årets Lucia  Caisa Forsberg.