På scenen på Jamtli under Nationaldagen delade Lions Club Östersund-Brunkullan ut  Lions Livskvalitépris 2022  på 20 000 kr, till Simon Hedström, Östersund. Han fick även blommor, “Guldlejonet” och ett diplom med motiveringen samt nomineringen från klubben. Han är anställd på Jämtlands Parasportförbund.

En Melvin Jones Fellowship delades också ut, till  Calle Hedman , Östersunds Destination, som erkänsla för de utmärkta insatser han gjort för Lions i Östersund. (Han fick också blommor förståss!)

På bilden: Calle Hedman, Annica Nordell, Simon Hedström och Marie  Ekvärn.