På bilden syns Sebastian Westin Vippola från Haparanda som var en av tre vinnare av Lions Livskvalitétspris 2020.

Nu vill vi att ni senast 28 februari nominerar kandidater till Lions Livskvalitetspris 2021. 

Syfte:

Lions vill lyfta fram goda föredömen, en “Fighterinstinkt” och en “aldrig ge upp-attityd”.

Det sker stora prestationer i det tysta som Lions ämnar lyfta fram i ljuset.

Lions vill visa att det finns möjligheter till en ny livskvalitet och uppmärksamma att funktionshindrade kan uträtta mer än vad vi tror.

Lions vill tilldela Livskvalitetspriset till personer som utifrån en medfödd eller senare i livet förvärvad funktionsskada visat att livet “inte är kört”, vilket handlar om kampen att finna nya vägar till en ny och förbättrad livskvalitet trots en till synes svår livssituation.
 

En person som inte har funktionsnedsättning kan också få Livskvalitetspriset!

Priset kan likväl tilldelas en person som inte har funktionsnedsättning men som genomfört stora, betydande och osjälviska insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionsnedsattas situation. Den personliga insatsen för andra bör helst ha en ideell karaktär.

 

Hur många priser delas ut?

Sveriges Lions delar årligen ut 2-3 stycken Livskvalitetspriser.

 

Nominering:

Nominering (inklusive namn, person – och prestationsbeskrivning) skickas till:

Sveriges Lions Clubs – kommittén för funktionsvariationer
Maria Fältmark
Hedensbyvägen 248
956 91 Överkalix

Juryn har sitt beslutssammanträde under mars månad 2021 och nomineringstiden utgår 2021-02-28
Endast kompletta nomineringar behandlas.

 

Livskvalitetsprisbeskrivning:

Prissumman uppgår till 20 000 kronor. Pristagaren med ev. assistenter inbjudes att närvara vid Riksmötets högtidliga invigning 2021-05-06 i Borås, för att ta emot sitt pris. Lions svarar för alla uppkomna kostnader i samband med prisutdelningen.

 

Bästa Lionshälsningar,

Maria Fältmark & Ulla-Britt Bergström

Kommittén för funktionsvariationer
Lions Clubs International  MD 101   2020/2021