Få har fått vänta så länge som Örjan på den välförtjänta utmärkelsen Melwin Jones Fellowship

Vid Sundsvallsklubbens oktobermöte kunde LP Sune Nyberg överlämna  utmärkelsen till en minst sagt överraskad Örjan som dessutom var kvällens matvärd därav den passande klädseln.

Stort grattis från alla medlemmar!

 Hans Lindén

Fakta om Melvin Jones Fellowship:

Programmet inleddes 1973 för att hedra Melvin Jones Lions Clubs internationella grundare. Programmet Melvin Jones Fellowship (MJF) visar erkänsla för donationer på USD 1 000 till Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Nya Melvin Jones Fellows erhåller en nål, en plakett och ett brev från LCIF:s ordförande.