Zon 3, ZO plus tre Vice ZO har haft startupmöte i Sollefteå 19 augusti 2020.
För att försöka öka intresset för Zonmöten kommer en behovs- inventering att göras för att klubbarnas intressen/behov så långt möjligt ska tillfredsställas.
Zonorganisation ska eftersträva att lämna god service såväl nedåt som uppåt i organisationen.
GLT Bodil Serlander deltog också i mötet.
Foto Hans Lindén ZO
Från vänster  Ulf Edlund VZO Örnsköldsvik
                               Fredrik Flodin VZO Sundsvall
                               Bodil Serlander GLT
                               Monica Lind VZO Sollefteå