LC Piteå/Öjebyn har erhållit en stor donation av medlemmen Ingvar Ellnestam (till vänster) därför premieras han med en Progressive Melvin Jones Fellowship (PMJF).

Utdelare är KG Näsström (till höger) past preseident och 2:a Vice DG.

Fakta om Melvin Jones Fellowship:

Programmet inleddes 1973 för att hedra Melvin Jones Lions Clubs internationella grundare. Programmet Melvin Jones Fellowship (MJF) visar erkänsla för donationer på USD 1 000 till Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Nya Melvin Jones Fellows erhåller en nål, en plakett och ett brev från LCIF:s ordförande.

Progressive Melvin Jones Fellowship (PMJF) ger möjlighet att avancera i programmet. Efter den inledande donationen erhåller donatorer en unik PMJF-nål vid varje efterföljande donation på USD 1 000.