I samband med Världsdiabetesdagen fanns Lions club Sollefteå Nipsippan på City Gallerian Sollefteå med information om diabetes typ 1.

Broschyrer och material i ämnet fanns att dela ut. Att leva med diabetes, när ett barn drabbas förändras hela familjens situation från en dag till en annan.

De som stannade till och lyssnade kunde höra om forskning som bedrivs och behandlingsmetoder som utvecklas, vilket ger många drabbade en bättre, lättare vardag. Med möjlighet att i framtiden kunna bota sjukdomen.

Klubben sålde lotter där intäkterna går till barndiabetesfonden.