Lions distrikt 101N norra Sverige

Bestående av klubbarna i länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Synundersökning

Miljöarbete

Katastrofhjälp

Mässlingsintiativet

LIONS GÖR SKILLNAD

Lionmedlemmar förändrar världen, ett samhälle i taget, genom att ta itu med behov på hemorten och runtom i världen.

Vi är 1,4 miljoner män och kvinnor fördelade på 47.800 klubbar i världen som tror att goda gärningar gör skillnad.

Vi samarbetar för att uppnå större mål och göra större insatser än vad var och en kan göra.

.

LIONS FEM GLOBALA HJÄLPOMRÅDEN

Kontakta oss

5 + 5 =