Varför bli medlem?

När en grupp människor går samman, kavlar upp ärmarna och gör insatser i projekt för att göra samhället bättre är det något enastående och en härlig känsla för alla inblandade.

Det är Lions. Att vara medlem i Lions handlar om att föregå med gott exempel, bygga relationer och förbättra världen genom vänlighet.

Det är så empatiska män och kvinnor gör hjälpinsatser tillsammans, så att de kan göra ännu större skillnad och förändra ännu fler liv.

Det finns många sätt att delta

Varje lionklubb är unik. Varje klubb arbetar på sitt sätt samt väljer projekt som är viktiga för medlemmarna och för samhället. Nedan finner du en snabb översikt över några av våra klubbtyper.

Vanlig medlem

Lionklubbar får kraften från passionerade män och kvinnor som har en önskan om att delta i aktiva hjälpinsatser. Med över 47 000 klubbar runtom i världen är sannolikheten stor att det finns en klubb på din hemort eller i närheten.

Familj

Gör det möjligt för familjemedlemmar i samma hushåll att delta i frivilliginsatser tillsammans till en lägre medlemsavgift. Barn kan inte bli medlemmar men kan delta i Lejonungeprogrammet som ger barn under tolv år möjlighet att bygga upp en livslång hängivenhet att hjälpa andra.

Student

Studenter från mydig ålder till och med 30 år som är inskrivna vid en utbildningsinstitution kan erhålla rabatt på medlemsavgiften.

Leoklubbar

Ger möjlighet för ungdommar och unga vuxna att delta i hjälpinsatser, utveckla sina ledaregenskaper och växa som personer.

Leo till Lion

Gör det möjligt för nuvarande eller tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år att övergå från leomedlem till lionmedlem och erhålla rabatt på medlemsavgiften.